Използва се за събиране, компресиране и изхвърляне на битови отпадъци в градовете и предградията, както и за рециклиране на хартия, стъкло, пластмаса и други материали.

Отделението за съхранение може да бъде с обем от 4m³ до 8m³ в зависимост от нуждите на клиента. Компресирането на отпадъците се извършва с помощта на притискаща плоча и вилка и ротационна тръба.

Превозното средство разполага и с хидравличен механизъм за автоматично смесване и изхвърляне на отпадъци, с обем 240 литра, както и кош с обем 1100 литра. Изхвърлянето на отпадъци от превозното средство се извършва с помощта на натиск.

Ръчно зареждане с обем на контейнера 80 – 240 литра.