Budući da je Resor sinonim za kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom pokrenuli smo postupak za akreditaciju laboratorije za radiografsko ispitivanje.

Ova laboratorija poseduje najsavremeniju opremu koja će pružati usluge i drugim pravnim licima i kompanijama, tako da se može organizovati ispitivanje za bilo koju vrsta vara.

U njoj će se obavljati tri tipa ispitivanja:

  1.  Vizuelno ispitivanje
  2.  Radiografsko ispitivanje
  3. Ispitivanje penetrantima
Back to list