Nadogradnja Autofekalca RESOR AF-10 namenjenog za čišćenje septičkih jama i ostalih
spremišta polugustog materijala. Cisterna zapremine 10 m3, cilindričnog oblika, služi za
usisavanje prljave vode, mulja i za čišćenje septičkih jama sa rezervoarom cilindričnog oblika
prečnika Ø1500 mm izrađenog od čeličnog lima debljine 5 mm koji je opremljen sa osam valobrana sa unutrašnje strane. Na gornjem delu cisterne nalazi se revizioni otvor prečnika Ø500 mm, dok se na zadnjem delu cisterne nalazi otvor za usisavanje i ispuštanje kašastog materijala.
Otvor se nalazi na zadnjem dancu prečnika Ø500 mm (koji je namenjen za čišćenje taloga)
i opremljen je loptastom slavinom prečnika Ø100 mm. Na cisterni se nalazi sigurnosni ventil
za zaštitu bureta sa ugrađenim dvostrukim ventilom za zaštitu pumpe od vode (zalivanja).
Zadnje dance sadrži dva vodokazna okca za praćenje nivoa tečnosti u rezervoaru čija je
unutrašnjost zaštićena dvostrukim premazom dvokomponente boje.
Ugrađena je i vakuum pumpa «MORO KAISER PM 80» čiji je maksimalni protok 12.000 l/m,
broj obrtaja 100 o/min sa maksimumom vakuuma 95%, maksimalnog pritiska 2 bara,
sa automatskim podmazivanjem i vazdušnim hlađenjem.
Lopta plovak u rezervoaru se automatski zatvara kada je rezervoar pun a između rezervoara
i vakuum pumpe se nalazi filter koji sprečava usisavanje tečnosti i nečistoća koje se skupljaju
na dnu, sa ventilom za pražnjenje kad se napuni. Dodatni plovak postoji kao dodatno
obezbeđenje za vakuum pumpu a četvorokraki ventil za vakuum i pritisak.
Vozilo je opremljeno zaštitom od podletanja, zvučnim signalom pri kretanju unazad
i zadnjim branikom. Od prateće opreme ugrađena su 4 rebrasta produžna creva dužine 4 m
koja su namenjena za čišćenje septičkih jama i opremljena odgovarajućim nastavnim
spojkama.

Back to list

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *