Autocisterna
za gorivo

Autocisterna
za transport vode i pranje ulica

Autofekalac
za pražnjnje septičkih jama i ispiranje

Polu-kanal-jet

Kombi kanal-jet

Slivničar

Autocisterna za vodu i gašenje požara