Koristi se za transport nafte i naftnih derivata. Osnovni element se sastoji od jedne komore, ali vozilo može imeti i više komora.

Proizvodi se u kruznom obliku, pravougaonom obliku (kofer oblik), i u elipsastom obliku, zapremine od 4m³ do 16m³.

Punjenje goriva se obavlja podno, u skladu sa ekološkim propisima, dok se istakanje vrši uz pomoć gravitacije ili pumpama sa meračem protoka.

Vozilo je napravljeno u skladu sa propisima o transportu opasnih i zapaljivih materijala uključujući i ADR regulative.

  • Pumpa (Pump): SAMPI; ALFON SHAR; PIUSI svaka na 24 v (all on 24 v)
  • Disajni ventil; Podni ventil; Filter (Relieve valve, floor valve, filter)
  • Merač protoka: digitalni / mehanički (Flow rate indicator: digital / analog)
  • Vitlo sa pištoljem (Spinners for directional and storage pipes with gun for fuel)
  • Slobodno istakanje (Free effusion of fuel)
  • Usisno potisna creva sa spojnicama (Suction / pressure pipes with nozzles)