Dizajnirano je za čišćenje septičkih jama, odvoda i ostalih sistema za odlaganje vode.

Radi uz pomoć vakuum pumpe. Opremljen je sa dodatnim uređajem za usisavanje – usisnim crevom koje se okreće, produžava, podiže i fiksira u položaj za rad. Komande za daljinsko upravljanje se nalaze na usisnom crevu, kao i na kontrolnom panelu.

Pražnjenje se izvodi podizanjem zadnjeg poklopca i naginjanjem rezervoara ili uz pomoć pumpe za dekompresiju. Zapremina rezervoara može biti od 4m³ do 16m³.

  • Vakum pumpa – vodeno hlađenje/uljno podmazivanje: JUROP, MORO, RFW
  • Vakum ventil; Kugla ventil; Taložnik, Auspuh filter
  • Pražnjenje kipovanjem
  • Usisna ruka
  • Usisna creva sa spojkama