Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali.

Odeljak za odlaganje može biti od 14m³ do 22m³ zapremine, u zavisnosti od potreba naručioca. Kompresija otpada se vrši pomoću potisne ploče i kretanja prevodioca pokreta mehanizma.

Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

Model F11

Korisna zapremina tovarnog sanduka – 11m3
Zapremina korita za prihvat smeća – 1,5m3

Model F16

Korisna zapremina tovarnog sanduka – 16m3
Zapremina korita za prihvat smeća – 1,8m3

Model F20

Korisna zapremina tovarnog sanduka – 20m3
Zapremina korita za prihvat smeća – 1,8m3

Model poseduje zglobnu dizalicu za pražnjenje podzemnih kontejnera

Model F22

Korisna zapremina tovarnog sanduka – 22m3
Zapremina korita za prihvat smeća – 1,8m3

  • Istresač kontejnera „classic“ sa zapreminom kontejnera 80 – 1.000 lit.
  • Istresač kontejnera „lift“ sa zapreminom kontejnera 80 – 1.000 lit.
  • Istresač kontejnera „rog“ sa zapreminom kontejnera 4-7 m³