Autosmećar tip N je namenjen za sakupljanje, transport i istovar kućnog smeća na deponiji. Sastoji se od tovarnog sanduka za smeće, hidrauličkih izvršnih uređaja, vrata autosmećara sa mehanizmom za kompaktiranje koji se sastoji od rotacionog korita za prihvat smeća i jedne rotacione ploče za presovanje smeća.

Nadgradnja poseduje potisnu ploču kojom se vrši istiskivanje otpada iz tovarnog sanduka. Vrata autosmećara su opremljena i uređajem za podizanje i pražnjenje posuda za smeće.

Uređaj za podizanje i pražnjenje posuda za smeće urađen je tako da omogućuje pražnjenje posuda izrađenih po standardu EN 840 – 1,2,3 (tipske kante od 80÷240 litara i tipski kontejneri V=1100 litara).

Ugrađen Tachskrean ekran u kabini sa mogućnošću povećanja pritiska u instalaciji za presovanja u svakom trenutku.

Mogućnost izbora pritiska presovanja u rasponu od 100 – 180 bara u zavisnosti od vrste smeća pomoću komandi na Tachskrean ekranu u kabini vozila.

Opreme za praćenje preko GPS komunikacije: Izvedena instalacija od „BOARD“ kompjutera do priključka (muški+ ženski) za konekciju GPRS uređaja.