Nadgradnja RESOR N16 – NORBA 16 – ( zapremina sanduka za smeće 16 m3 ) namenjena za sakupljanje,transport i istovar kućnog smeća na deponiju. Osnovnu karakteristiku ove nadgradnje predstavlja niska utovarna visina koja omogućava ručni utovar komunalnog otpada pomoću tipskih i nestandardnih kanti u prijemniku ( koritu ) 2 m3. U nadgradnji je ugrađena „potisna ploča“ sa rotacionim koritom za prihvat smeća i rotacionom pločom za presovanje smeća ( stepen kompresije u razmeri 1:5 ). Nadgradnja je namenjena za istrisanje smeća kontejnera V= 1,1 m3 i tipskih kanti 80, 120 i 240 litara kao i nestandardnih kanti, poseduje kontrolisani odvod za oceđenu tečnost u nadgradnji i sabirnom koritu.
Komande uređaja za istresanje kontejnera i kanti je hidraulično-ručne i nalaze se sa bočne strane vrata autosmećara, dok su komande (upravljanje funkcijama nadgradnje) hidraulično – električne.
RESOR N16 poseduje dvostrujnu klipnoaksijalnu pumpu (protoka 70+35cm 3 /o, maksimalnog pritiska 320 bara) maksimalni radni pritisak u sistemu pri eksploataciji vozila je do 200 bara. Pumpa se ugrađuje direktno na izvod snage na menjaču vozila (bez karadana). Postoji mogućnost izrade ovog tipa nadgradnje samo za ručni utovar bez uređaja za istresanje.
RESOR N16 je obezbeđen antikorozivnom zaštitom i zaštitnim premazom kao i svi elementi i sklopovi peskareni, temeljno ofarbani temeljnom dvokomponentnom bojom. Završni sloj je dvokomponentna boja, sušena u komori za sušenje pri visokim temperaturama.

Back to list

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *