Dualno obrazovanje

Kompanija RESOR je početkom 2020. godine nastavila sa dosadašnjom dobrom praksom i uplovila u još jednu godinu kako bi ostvarila svoju viziju približavanja kvalitetu vodećih svetskih brendova komunalne industrije u Evropi. Kao jedna od vodećih kompanija koja se zalaže za svoje zaposlene i mlade ljude željne učenja, priključila se dualnom obrazovanju i dala svoju punu podršku promociji Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Nišu. Na taj način prikazuje značaj sticanja praktičnih znanja i veština paralelno za teorijskim koje se dobija tokom školovanja i dala podstrek svim mladim ljudima da se uključe u ovaj program.

Covid 19

Usled pandemije korona virusa sa kojom se suočio ceo svet, kompanija RESOR je preduzela sve što je potrebno kako bi zaštitila svoje zaposlene i pomogla im da prevaziđu strah, čime smo kao i do sada pokazali brigu za zdravlje naših ljudi.
Kao rezultat toga, nije imala ni jednog obolelog. Budući da su proizvodi i usluge ovako velike kompanije od velikog značaja za normalno funkcionisanje zajednice i svih građana, čak i u vreme pandemije nesmetano je organizovala proizvodnju i pružanje usluga. Štiteći svoje zaposlene, te time i njihove porodice, preuzela je odgovornost da u teškim trenucima obezbedi uslove za upošljavanje dodatne radne snage.

Kontinuitet inovacija i kvaliteta

Budući da je 2019. godine pokrenula proizvodnju metalnih kontejnera od 1,1 m3 sa metalnim i plastičnim poklopcem sa nazivom „Resor KONT“, u toku 2020. godine radilo se na stabilizaciji i kontinuiranom usavršavanju dizajna kako bi se obezbedila sigurnost i otpornost od mehaničkih uticaja. U cilju pozicioniranja na tržištu, ovaj proizvodni program ubrzo je postao prepoznatljiv brend u komunalnom sektoru, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Kontinurana proizvodnja programa “Resor IKO” i isporuka proizvoda u dogovorenom roku omogućila je značajne inovacije u proizvodnom procesu.

Cevovodne armature proizvodnog programa „Resor AGH“ prošle su domaće i inostrane puteve tako da su još jednom dobile potvrdu kvaliteta na tržištu.

Budući da je kvalitet imperativ poslovanja kompanije, za 2021. godinu planirano je inoviranje svih procesa, kako proizvodnih tako i radnih i upravljačkih. Planirane su značajne kapitalne investicije, dok je osluškivanje potreba tržišta neprekidan proces ka ostvarenju zacrtanih poslovnih ciljeva kojima teži ceo iskusan tim kompanije pojačan mladim stručnim saradnicima.

Back to list