Privredna komora Srbije je pokrenula projekat ”Stvarano u Srbiji” i kreirala oznaku ”Čuvarkuća” kako bi pružila priliku domaćim proizvođačima i proizvodima da označe svoje poreklo, ali i edukovala potrošače o važnosti tih proizvoda, kao i o njihovom visokom kvalitetu i domaćem poreklu. Ponosni smo na činjenicu da je našim proizvodima, u okviru projekta Privredne komore Srbije, dodeljen žig Čuvarkuća.

Žig Čuvarkuca potvrđuje kvalitet proizvoda koji je nastao prvenstveno od sirovina domaćeg porekla i izrađen je od strane srpskih stručnjaka.

Naša kompanija je dobila ovaj sertifikat za vozila autosmećari tipa S, N i F.

Kako su ovi parametri osnova u našem proizvodnom procesu, zahvaljujemo se Privrednoj komori Srbije na prepoznatom trudu. Vredno radimo da svake godine opravdamo poverenje naših klijenata i onih koji nas prate.

Intervju u magazinu "Ekonometar"

Kao vlasnik i direktor kompanije RESOR d.o.o, moram da istaknem da sam ponosan što je naša kompanija još jednom dobila potvrdu o kvalitetu proizvoda na tržištu i što su naši proizvodi svrstani u kategoriju najboljih iz Srbije. Istakao bih da je nakon 27 godina vrednog truda i rada u Srbiji, kompanija zauzela zavidnu poziciju apsolutnog lidera u industriji komunalne opreme na Zapadnom Balkanu.

Proizvodi naše kompanije nalaze se u preko 110 gradova i opština širom Srbije, kao i u drugim državama među kojima se ističu Bugarska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Crna Gora. Naša kompanija je uspela i da pr- vi put sklopi saradnju sa kompanijom iz Republike Hrvatske tako da sada na tom području ona vodi prodaju, distribuciju i servis Resor komunalnih nadgradnji, što se ogleda kao veliki uspeh.

Ne mogu da sakrijem zadovoljstvo što su naši proizvodi među prvima dobili žig „Čuvarkuća”. Budući da sam i sam bio oduševljen ovom inicijativom, odmah smo aplicirali za proveru i dobijanje ove impozantne potvrde o poreklu i kvalitetu proizvoda. U procesu provere ispunili smo sve potrebne visoke tehnološke i ekološke kriterijume kao i standarde kvaliteta. Žig „Čuvarkuća” dobili smo za sve tipove autosmećara.

Ovaj žig je dokaz da su naši proizvodi potvrđenog kvaliteta i da su nastali od sirovina domaćeg porekla kao i od znanja i sposobnosti svih za- poslenih. Ovde bih istakao da kada neko kupuje naš proizvod sa žigom „Čuvarkuća” dobija produkt koji je ne samo stvoren u našoj zemlji već sadrži i druge vrednosti od kojih je satkan, a to su: znanje, ideja, trud, ulaganje, inovacije, ljubav prema poslu kao i odricanje.

U stvaranju naših proizvoda učestvuju i druga velika i mala preduzeća kao i preduzetnici koji su u našem dobavljačkom lancu. Ja uvek i radije biram da izbor dobavljača bude naš, pa makar i po većoj ceni, jer je to upravo ono za šta se i ja sam zalažem – kupovina domaćih sirovina. Na ovaj način svi zajedno dajemo podsticaj i podižemo ukupnu snagu privrede naše zemlje.

U težnji da uvek ponudimo najsavremeniji proizvod, sa ovim žigom, naš brend je samo dodatno ojačan i istaknut i otvara nam velike mogućnosti za plasman proizovda na druga tržišta, ističe Bra- nislav Mihajlović, vlasnik i direktor kompanije RESOR d.o.o. iz Gadžinog Hana.

Branislav Mihajlović, vlasnik i direktor kompanije Resor DOO, Gadžin Han

Back to list