ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ресор е компания, която работи в съответствие с нашето време и затова започнахме процедурата за акредитация на наша собствена лаборатория за радиографски изследвания.

Лабораторията разполага с най-модерно оборудване, което ще предоставя услуги на други юридически лица и компании, така че да може да се организира изследване за всякакъв вид заваряване.

Там ще се провеждат три вида изследвания:
1. Визуално изследване
2. Радиографско изследване
3. Изследване за проникване

post-image

NOVOSTI